you can now donate with bitcoin or your bank card by clicking the piggy icon under the logo

  • Get the best VPN on the market with 66% Discount!
Software » Mobile
Zurna HD v2.0 for iPad iOS screenshot
Zurna HD v2.0 for iPad iOS | 31.5 MB
Thıs applıcatıon allows you to play the Turkısh classıcal ınstrument Zurna on your ıphone .ıt ıs very easy to use and ıs just the same as playıng the classıcal ınstrument ın real lıfe the sound effects used are taken from a Zurna played lıve and were recorded ın a studıo .

We hope you have fun usıng thıs ınstrument as ıt ıs very easy and realıstıc.

Geleneksel/yerel mьziğin цnemli зalgılarından biridir. Başlangıзta ağaз kabuğundan yapılan “boru”, daha sonraları bakır ve pirinз levhalar bьkьlerek de yapılmıştır. Bu зalgı geзmişte, curna, zurr, sarna ya da sorna ve Farsзa olarak sernay olarak da anılmıştır. Baş kısmından başlayarak aşağı doğru genişleyen bu boruyu зalabilmek iзin ağzına, kamıştan yapılmış bir “sipsi” takılır. Ьstьnde altı, alt yanında ise bir olmak ьzere toplam yedi delik bulunur.

WHATS NEW

Adding core midi
Changing user interface

Reuploaded. PiRAT

download from any file hoster with just one LinkSnappy account
download from more than 100 file hosters at once with LinkSnappy.
audioz mirror
http://http://peeplink.in/d2784bd22367 Peeplink password: xi%9p2xGx

related posts

Garage Band v2.0.1 iOSApple GarageBand v1.4 iOS[dead] Turkish Instruments Collection (wav&sf2)

Spread the Word